Garnitura modularnog sistema za šalovanje


Potrebni elementi:

Ako želite napraviti približno 100 kvadratnih metara zida uz upotrebu garniture mod. sistema za šalovanje (KIT), potrebno je upotrebiti sledeće količine proizvoda:

 6 kom produžetaka dimenzije 5 cm
Potpornik za montažne skele, po potrebi 

Upustvo za upotrebu:

 

Rad može ići bez poteškoća sa upotrebom omega i U-veznika i jako brzo možete postaviti tvrde i moćne module i jednu celinu.

Postavite module na željenu visinu; njihove dužine su 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 m.

Module postavljate jedan za drugim i spojite ih veznicima.
Kod veličine do 50 cm upotrebite kompenzacijske veznike i ploče za produžavanje ili drvene elemente.

 

Da dobijemo unutrašnji ugao, postavite unutrašnji ugaoni element između dva modula. Da dobijemo spoljašnji ugao, postavite spoljašnji ugaoni element između dva modula.
Unutrašnje i spoljašnje uglove prilagodimo debljini zida upotrebom produžetaka.
Sistem na kraju završimo potpornikom i visećom montažnom skelom.