Sistemi za veznike i odstojnike

 


 

Potrebni elementi:

Za pripremu 1 kvadratnog metra šalunga (samo jedna strana), potrebni su proizvodi u sledećim količinama:

    

 


 

Upustvo za upotrebu:

Ako upotrebljavate U-veznike, namestite početne elemente za šalovanje uz tlo i namestite i pričvrstite odstojnike kako kaže slika.
Početne elemente dobijate tako, da izrežete jednu ploču na trake po 12,5 cm.
Ako upotrebite kopču ili spiralne veznike, početni elementi nisu potrebni i odstojnike postavite na tlo. Razdaljine između odstojnika se računaju gledajući celu visinu postavljenog sistema šalovanja. (vidi sliku na dnu strane).
Sastavite prvu vrstu ploča i drugu vrstu odstojnika tako, da ih utvrdite ekserom
kroz odgovarajuću rupu.
Po potrebi (zavisno od veličine) namestite kompenzacijske ploče (ravne ili ugaone).
Red ploča i red odstojnika se može postaviti na željenu visinu.
Zadnji red veznika i odstojnika utvrditi klinom.

Tabela upotrebe odstojnika:

Svaki sistem za betonsko šalovanje ima specifične karakteristike, kojih se korisnik mora pridržavati. Zato je potrebno raditi maksimalno oprezno i uz poštovanja mera zaštite:
- Za isto betonsko šalovanje upotrebite veznike i odstojnike, koje je proizveo isti proizvođač.
- Prvi odstojnik ne sme biti namešten na ne više od 5 cm od kraja svake ploče.
- Ostale odstojnike namestite između odstojnika koji su namešteni svaki na svom kraju ploče i poštujte maksimalne dužine koje su navedene u tabeli.
- Razšalovanje raditi pažljivo i postupno.
- Pre betonskog šalovanja obavezno proverite da li su klinovi i upornici ispravno utvrđeni.
- Najveća dozvoljena brzina punjenja betonom je 2,5 m/sat.