Proizvodnja briketa
briket_080508

Briket je ekološko gorivo napravljeno od biljnog otpada, može se koristiti u svim vrstama peći, kamina, roštilja. Njegova kalorična moć je veća od bilo koje vrste uglja a pri sagorevanju nema neprijatnih mirisa i ne zagađuje vazduh. Nakon sagorevanje ostaje samo neznatan pepeo za razliku od ostalih vrsta goriva npr. kao što je ugalj.

Naši briketi se dobijaju sabijanjem mehaničkom presom, bez dodataka vezivnih sredstava kao što su lepak ili ulje, čime je eliminisan neugodan miris pri sagorevanju.

 

Osnovne karakteristike naših briketa:

  • 70% piljevina (bukva, jasen, hrast)
  • Sadržaj vlage u briketima iznosi od 7 do 10%.
  • kalorijska vrednost cca 18,700 MJ/kg

 

 

 

 

 

briket2

briket