Sistem za postavku ploča


Potrebni elementi:

Za izradu 500 kg/m2, za 1000 m2 površine, potrebni su sledeći elementi:

9 kom potpornika A
1450 mt drvenih nosača H20, dužina prema potrebi 

Upustvo za upotrebu:

Namestite potpornike sa trodelnim upornicima, koji su postavljeni na predviđenoj izračunatoj razdaljini i uz to vilice za potporne nosače. Sastavite potporne nosače koji podupiru vilice.

Namestite prečne nosače na izabranoj razdaljini i utvrdite ih na uzdužne potporne nosače, ekserima.

Sastavite ploče tako da ih utvrdite na nosače ekserima. Module sastavite tako, da ih postavite jedan pored drugog, dok sistem nije postavljen.

Obod namestite tako, da upotrebite ploče, koje su utvrđene zidnim upornicima.