Sistemi za potporne nosače

 


Potrebni elementi:

Za izradu potpornog nosača, dužine 10 m (30 cm visokog), potrebni su sledeći elementi:

10 m2 classic ploča 6 m2 special ploča 9 kom nastavljivih spojki za potporne nosače
9 kom potpornika A

 

 

 


Upustvo za upotrebu:

Postavite ploče između dva susedna modula za šalovanje, da dobijete potporni nosač željene širine i visine. Potpornike namestite na potrebna rastojanja (vidi tabelu dimenzija). Učvrstite nastavljive spojke za potporne nosače na potrebnoj razdaljini (vidi tabelu dimenzija).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela dimenzija:

Rastojanja za nastavljive spojke za potporne nosače i potpornike,zavisno od visine nosača, koju želite postići, je prikazana u tabeli.